Gabagamma

 Gabagamma® 100
     Sastav 100 mg gabapentina
Farmaceutski oblik tvrda kapsula
Pakovanje kutija sa 20 i 50 kapsula
lek
PDF Uputstvo za pacijente

 

 Gabagamma® 300
     Sastav 300 mg gabapentina
Farmaceutski oblik tvrda kapsula
Pakovanje kutija sa 20 i 50 kapsula
lek
PDF Uputstvo za pacijente