Portfolio

Ekspertiza u nauci i praksi

WÖRWAG Pharma nudi prilagođene proizvode za obolele od diabetes mellitusa i njegovih pratećih komplikacija od prevencije do lečenja.

Benfotiamin – aktivna supstanca koju su otkrili otkrili japanski naučnici pre 60 godina u potrazi za lečenjem nedostatka vitamina B1. Dr. Fritz Wörwag, osnivač kompanije, ubrzo je shvatio posebnu važnost Benfotiamina unutar terapije dijabetesa i lečenja polineuropatije. A uz to je pokazao perspektivu orijentisanu ka budućnosti i potvrdio stručnost kompanije koju je osnovao.

Sektor biofaktora i polje diabetes melitusa sa svojim pratećim komplikacijama su ostali u fokusu asortimana WÖRWAG Pharme. Proizvodi kao što su Thiogamma ili Milgamma, dva primera iz opsežnog portfolia dokumentuju decenije stručnog znanja u ovoj oblasti: lekovi koji uspešno deluju na patogenezu, simptome i prognozu neuropatije.

Benfotiamin efikasno ispravlja deficit vitamina B1 koji je uobičajen naročito kod pacijenata obolelih od dijabetesa. Od ove supstance – prema najnovijim naučnim saznanjima, se očekuje da će pružiti celokupnu zaštitu tih bolesnika.