Profil kompanije

Već 40 godina Worwag Pharma , nemačka farmaceutska kompanija,  zalaže se za kompetentnost i stručnost u oblasti generičkih lekova, biofaktora i vitamina. Izgradili smo naš ugled kao specijalisti za lečenje dijabetesa i njegovih komplikacija.
Ljudi su uvek bili glavni prioritet Worwag Pharme. Ljudi kao pacijenti kojima smo maksimalno posvećeni i čije nam je poboljšanje kvaliteta života na prvom mestu. Ljudi kao lekari i farmaceuti kojima omogućujemo efikasne i bezbedne medicinske preparate u cilju izbora najbolje terapije za svoje pacijente.