Istrazivanje

Za WÖRWAG Pharmu je bitan deo kulture kompanije da investira u inovativne terapijske pristupe.

Sve više i više ljudi koji pate od dijabetesa u svetu, s trendom rasta. Istraživanja procenjuju da će do 2030. godine više od 400 miliona ljudi patiti od dijabetesa. Uzroci diabetes mellitusa su jasni: gojaznost, nedostatak fizičke aktivnosti i loša ishrana vode preko insulinske rezistencije do niskog nivoa insulina i povećanja nivoa količine šećera u krvi.

Istraživanja u WÖRWAG Pharmi se usredsređuju na uticaj bolesti, poput dijabetesne polineuropatije. Međunarodne kliničke studije, stručni sastanci i simpozijumi uz blisku saradnju sa istraživačkim laboratorijama: posvećujemo se naučno kako bi dobili najbolje moguće terapijske pristupe za naše pacijente.

Koliko je važna primena proizvoda WÖRWAG Pharme u terapiji dijabetesa i njegovih komplikacija  pokazuju najnovija istraživanja: na primer benfotiamin sa svojom visokom biodostupnošću i njegovim glavnim zaštitnim funkcijama je ovde veoma važan instrument.

Uz regeneraciju nerava koja je dokazana brojnim kliničkim studijama, postoji mogućnost zaštite krvnih sudova i ostalih organa dijabetičara –  a to je široko područje istraživanja, u koje je WÖRWAG Pharma intenzivno uključena. Tako da lekari, farmaceuti i pacijenti mogu da nastave da se oslanjaju na efikasan lek najvišeg kvaliteta.