Istorija

Uspešno na putu razvoja

Godine 1965., dr Fritz Wörwag je osnovao Gradsku apoteku u Štutgartu. Samo šest godina kasnije, on je odlučio da razvije i prodaje svoje farmaceutske proizvode i osnovao WÖRWAG Pharmu. Predstavljanjem  fokusiranih  i visoko  kvalitetnih lekova, konačno je postavio još jedan kamen temeljac u uspešnoj istoriji  male porodične kompanije iz Nemačke.

Lansiranjem uspešnog proizvoda Magnerot Classic (1981), kao i Benfotiamin (1985.) ubrzo se počela pojavljivati ​​jasno diferencirana tržišna pozicija sa jedinstvenim profilom: WÖRWAG Pharma je dokazala svoju temeljnu kompetenciju u lečenju dijabetesa i komplikacija koje ga prate. Osim toga, etablirala se kao stručnjak u području biofaktora.

1992 odlučujuća godina za WÖRWAG Pharmu: Sa Thiogammom, još jednim uspešnim lekom za efikasno lečenje dijabetesne polineuropatije ulazi na tržište. Važan korak je i uvođenje generičkih lekova, kao i veliki broj novih proizvoda u biofaktor području.

WÖRWAG Pharma ide u inostranstvo

Otvaranje novih tržišta u istočnim nemačkim regijama 1993. godine praćeno je međunarodnom ekspanzijom. S puno energije pokrenute su mnoge međunarodne aktivnosti. Godine 1993., prva kancelarija je otvorena  u Mađarskoj. U roku od 10 godina, bilo ih je još 12 novih kancelarija : u Rusiji, Rumuniji,  Bugarskoj i mnogim drugim zemljama istočne Evrope.

Danas, WÖRWAG Pharma ostvaruje svoju prisutnost u Aziji i Latinskoj Americi s velikim uspehom. Do danas, više od 700 zaposlenih koji rade u 30 prodajnih kancelarija širom sveta.

Vrlo značajna godina za razvoj WÖRWAG Pharme usledila je 2000. godine predajom na drugu generaciju. Monika Wörwag i dr Marcus Wörwag preuzimaju vođenje poslovanja.

Od tada, temeljna kompetencija i fokus Kompanije su dodatno prošireni. Kao međunarodno aktivno porodično preduzeće, WÖRWAG Pharma dalje je usmerena na budući  svetski  rast.

Naš kontinuirani rast omogućuje nam gledanje u budućnost s velikim optimizmom.